Archive

Na jakich zasadach i w jakim terminie powinna nastąpić płatność za usługę zamówioną w firmie FANTASY?

W celu rezerwacji usługi i zapewnienia późniejszej realizacji zamówionych usług przez naszą firmę w ustalonym terminie preferujemy dokonanie przelewu bankowego na dokument sprzedaży wystawiony na zasadzie PRO FORMA, (w kwocie 50% brutto zamawianej usługi). Wpłata ta zostanie uznana jako zwyczajowy ZADATEK, a termin pozostałej płatności określi umowa.

Z wręczeniem zadatku wiążą się skutki zarówno dla wręczającego, jak i otrzymującego zadatek. Celem zadatku jest zabezpieczenie wykonania umowy przez każdą ze stron. Wpłacenie zadatku jest gwarancją zrealizowania zamówionej usługi w określonym terminie.

W przypadku opóźnienia płatności mamy prawo naliczać odsetki ustawowe.

Read more...

Czy firma posiada ubezpieczenie, czy atrakcje są bezpieczne?

Nasza firma posiada ubezpieczona OC od ewentualnych zawinionych wypadków. Wszystkie nasze „ATRAKCJE”, które tego wymagają posiadają stosowne atesty, które są odnawiane na każdy rok. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, zwracają uwagę na odpowiednią ilość osób, jakie jednocześnie mogą bawić się na danym urządzeniu – dlatego wpuszczana jest odpowiednia ilość osób na dane urządzenie na określony czas.

Ubezpieczenie nie obejmuje jednak uczestników imprezy znajdujących się pod wpływem alkoholu, ubezpieczenie nie obejmują też celowego niszczenia urządzeń przez uczestników imprezy, stąd za wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas imprezy wynikające w skutek celowego działania ich uczestników – odpowiada Zleceniodawca zwracając nam koszt naprawy urządzenia.

Read more...

Czy możliwe jest korzystanie z urządzeń w razie niesprzyjającej pogody?

W przypadku niesprzyjającej pogody np. silne powiewy wiatru urządzenia nie mogą być eksploatowane ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ale są w ciągłej gotowości do użycia.

Opady deszczu, gdy nie są obfite, nie utrudniają znacząco przebiegu imprezy. Urządzenia są na bieżąco przygotowywane (osuszane) do eksploatacji.

Większość posiadanych przez nas urządzeń może być używanych podczas niewielkiego deszczu tzw. mżawki. Nie przeszkadza to uczestnikom, a przy słonecznej pogodzie jest wręcz radością dla dzieci.

Read more...

Czy można zrobić rezerwację sprzętu na zaplanowany termin imprezy?

Można zarezerwować „ATRAKCJE” na zaplanowany termin, realizacja zamówienia powinna być poprzedzona wpłaceniem zwyczajowego ZADATKU na poczet zamawianej usługi.

W celu rezerwacji naszych usług i zapewnienia późniejszej realizacji zamówionych usług przez naszą firmę w ustalonym terminie preferujemy dokonanie przelewu bankowego na dokument sprzedaży wystawiony na zasadzie PRO FORMA, (w kwocie 50% brutto zamawianej usługi).

Wpłata ta zostanie uznana jako zwyczajowy ZADATEK, a termin pozostałej płatności określi umowa usługi.

Wpłacenie zadatku jest gwarancją zrealizowania zamówionej usługi w określonym terminie.

Read more...

Czy gdy zamówię usługę na 2-3 godziną imprezę to zapłacę mniej?

Zamówienie usługi na czas krótszy niż przyjęte standardowe 6 godzin usługi niestety nie spowoduje proporcjonalnej obniżki ceny usługi, bowiem koszt i czas, jaki musimy przeznaczyć na dojazd na miejsce imprezy oraz koszty obsługi montaż i demontaż „ATRAKCJI” jest zawsze taki sam i to nie jest zależne od ilości godzin.

Czas usługi może być inny od przyjętych standardowych 6 godzin, ale każda impreza musi być konkretnie indywidualnie ustalona i uwzględniona w umowie, która jest dla obu stron gwarancją usługi na ustalonych warunkach.

Read more...

Czy cena usługi obejmuje transport i obsługę urządzeń?

Rosnące ceny paliwa czyli koszty transportu spowodowały, że dojazd na miejsce imprezy jest droższy, dlatego przy składanych zamówieniach na urządzenia każda impreza ustalana jest indywidualnie podczas negocjacji i ostateczna cena za usługę zostaje uwzględniona w umowie:
– koszty dojazdu mogą być wliczone w cenę usługi zależy to głownie od ilości zamówionych „ATRAKCJI”, czyli końcowej ceny usługi oraz czasu usługi i odległości od naszej siedziby do miejsca imprezy,
– przy zamówieniach jednostkowych kosztów niestety nie da się zmniejszyć dlatego proponujemy zamawiać kilka urządzeń – wówczas jest taniej.

Preferujemy i przyjęliśmy czas świadczonych usług na 6 godzin usługi – jako rzeczywisty czas korzystania z „ATRAKCJI”, oprócz wyżej opisanego transportu usługa obejmuje:
– montaż sprzętu do 2/h przed rozpoczęciem imprezy,
– pełną gotowość do zabawy na około 1h przed imprezą,
– pełną obsługę „ATRAKCJI” w trakcie trwania imprezy,
– demontaż sprzętu do 2/h po zakończeniu imprezy,
– stosowne atesty na urządzenia, które tego wymagają,
– ubezpieczenie OC,
– fantastyczną zabawę, satysfakcję i zadowolenie klienta.

Read more...

Jaki jest czas świadczonej usługi i co wliczone jest w cenę usługi?

Na miejsce imprezy wyjeżdżamy z kilkugodzinnym wyprzedzeniem niezbędnym na dojazd na miejsce imprezy z uwzględnieniem czasu na ewentualne „przygody” podczas drogi (roboty drogowe na trasie, awaria samochodu – złapanie tzw. gumy/kapcia itp.), oraz czas na zamontowanie sprzętu na imprezie tak, aby być gotowym do pracy o określonej przez Państwa godzinie!

Dlatego preferujemy i przyjęliśmy czas świadczonych usług na 6 godzin usługi – jako rzeczywisty czas korzystania z „ATRAKCJI”. Oprócz wyżej wymienionego czasu dojazdu świadczone usługi obejmują:
– montaż sprzętu do 2/h przed rozpoczęciem imprezy,
– pełną gotowość do zabawy na około 1h przed imprezą,
– pełną obsługę „ATRAKCJI” w trakcie trwania imprezy,
– demontaż sprzętu do 2/h po zakończeniu imprezy,
– stosowne atesty na urządzenia, które tego wymagają,
– ubezpieczenie OC,
– fantastyczną zabawę satysfakcję i zadowolenie klienta.

Read more...

Czy w cenę zamawianej usługi wliczona jest obsługa?

Celem naszego działania jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, nasza cena usługi obejmuje, więc koszt obsługi osób do urządzeń w trakcie trwania imprezy. Dlatego też korzystając z naszych usług otrzymają Państwo kompleksową obsługę nie tylko usługę urządzenia.

Nasi pracownicy posiadają identyfikatory firmowe z LOGO FANTASY lub mają koszulki lub stroje firmowe z LOGO FANTASY, mogą też być ubrani w koszulki z LOGO ORGANIZATORA lub stroje zamawiającej nas firmy, ewentualnie będą ubrani według klimatu imprezy lub innych ustaleń.

Nasza usługa w cenie obejmuje:
– przyjęty standardowy 6-godzinny czas usługi, lub inny czas w/g ustalenia,
– montaż sprzętu do 2/h przed rozpoczęciem imprezy,
– pełną gotowość do zabawy na około 1h przed imprezą,
– pełną obsługę „ATRAKCJI” w trakcie trwania imprezy,
– demontaż sprzętu do 2/h po zakończeniu imprezy,
– stosowne atesty na urządzenia, które tego wymagają,
– ubezpieczenie OC,
– fantastyczną zabawę, satysfakcję i zadowolenie klienta.

Read more...

Jakie jest potrzebne napięcie do zasilania urządzeń rekreacyjnych?

Dysponujemy przedłużaczami jednofazowymi o długości do 50m do każdego urządzenia, jednak najlepiej, aby w pobliżu urządzeń był dostęp do źródła napięcia jednofazowego 230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C10 lub B16 (przynajmniej 2KW/ 230V/16A) najlepiej kilku źródeł (w zależności od ilości planowanych urządzeń).

Do Małej Gastronomi do Lodów Włoskich oraz GOFRÓW potrzebne jest źródło napięcia trójfazowego 3×230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C16 lub B25 (przynajmniej po 5 kW / 400V/ 25A).

Na większe imprezy gdzie zamawiane są zestawy powyżej 3 urządzeń posiadamy przedłużacze trójfazowe tzw. siłowe (prąd max. 25A)(tj. na 400V/ 25A) o długości 50m i rozdzielnice siłowe 400V na 230V, z których możemy zbudować linie zasilania do urządzeń – wówczas jest mniejszy spadek napięcia oraz mniejsza plątanina kabli.

Jednak najlepiej, aby w pobliżu w/w urządzeń był dostęp do źródła napięcia trójfazowego 3×230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C16 lub B25 (tj.400V/ 25A) najlepiej kilku źródeł (w zależności od ilości planowanych urządzeń).

Jeżeli odległość od źródła zasilania do najbliższej atrakcji jest większa niż 50m, prosimy o poinformowanie nas o tym podczas składania zamówienia.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego źródła zasilania przez organizatora możemy zapewnić agregaty prądotwórcze, lecz trzeba to wcześniej uzgodnić. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami i musi stanowić zapis w umowie.

Read more...