Czy cena usługi obejmuje transport i obsługę urządzeń?

Rosnące ceny paliwa czyli koszty transportu spowodowały, że dojazd na miejsce imprezy jest droższy, dlatego przy składanych zamówieniach na urządzenia każda impreza ustalana jest indywidualnie podczas negocjacji i ostateczna cena za usługę zostaje uwzględniona w umowie:
– koszty dojazdu mogą być wliczone w cenę usługi zależy to głownie od ilości zamówionych „ATRAKCJI”, czyli końcowej ceny usługi oraz czasu usługi i odległości od naszej siedziby do miejsca imprezy,
– przy zamówieniach jednostkowych kosztów niestety nie da się zmniejszyć dlatego proponujemy zamawiać kilka urządzeń – wówczas jest taniej.

Preferujemy i przyjęliśmy czas świadczonych usług na 6 godzin usługi – jako rzeczywisty czas korzystania z „ATRAKCJI”, oprócz wyżej opisanego transportu usługa obejmuje:
– montaż sprzętu do 2/h przed rozpoczęciem imprezy,
– pełną gotowość do zabawy na około 1h przed imprezą,
– pełną obsługę „ATRAKCJI” w trakcie trwania imprezy,
– demontaż sprzętu do 2/h po zakończeniu imprezy,
– stosowne atesty na urządzenia, które tego wymagają,
– ubezpieczenie OC,
– fantastyczną zabawę, satysfakcję i zadowolenie klienta.