Czy firma posiada ubezpieczenie, czy atrakcje są bezpieczne?

Nasza firma posiada ubezpieczona OC od ewentualnych zawinionych wypadków. Wszystkie nasze „ATRAKCJE”, które tego wymagają posiadają stosowne atesty, które są odnawiane na każdy rok. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, zwracają uwagę na odpowiednią ilość osób, jakie jednocześnie mogą bawić się na danym urządzeniu – dlatego wpuszczana jest odpowiednia ilość osób na dane urządzenie na określony czas.

Ubezpieczenie nie obejmuje jednak uczestników imprezy znajdujących się pod wpływem alkoholu, ubezpieczenie nie obejmują też celowego niszczenia urządzeń przez uczestników imprezy, stąd za wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas imprezy wynikające w skutek celowego działania ich uczestników – odpowiada Zleceniodawca zwracając nam koszt naprawy urządzenia.