Czy gdy zamówię usługę na 2-3 godziną imprezę to zapłacę mniej?

Zamówienie usługi na czas krótszy niż przyjęte standardowe 6 godzin usługi niestety nie spowoduje proporcjonalnej obniżki ceny usługi, bowiem koszt i czas, jaki musimy przeznaczyć na dojazd na miejsce imprezy oraz koszty obsługi montaż i demontaż „ATRAKCJI” jest zawsze taki sam i to nie jest zależne od ilości godzin.

Czas usługi może być inny od przyjętych standardowych 6 godzin, ale każda impreza musi być konkretnie indywidualnie ustalona i uwzględniona w umowie, która jest dla obu stron gwarancją usługi na ustalonych warunkach.