Na jakich zasadach i w jakim terminie powinna nastąpić płatność za usługę zamówioną w firmie FANTASY?

W celu rezerwacji usługi i zapewnienia późniejszej realizacji zamówionych usług przez naszą firmę w ustalonym terminie preferujemy dokonanie przelewu bankowego na dokument sprzedaży wystawiony na zasadzie PRO FORMA, (w kwocie 50% brutto zamawianej usługi). Wpłata ta zostanie uznana jako zwyczajowy ZADATEK, a termin pozostałej płatności określi umowa.

Z wręczeniem zadatku wiążą się skutki zarówno dla wręczającego, jak i otrzymującego zadatek. Celem zadatku jest zabezpieczenie wykonania umowy przez każdą ze stron. Wpłacenie zadatku jest gwarancją zrealizowania zamówionej usługi w określonym terminie.

W przypadku opóźnienia płatności mamy prawo naliczać odsetki ustawowe.