Archive

Jaki teren (podłoże) jest potrzebny do ustawienia urządzeń rekreacyjnych?

Podłoże pod ustawienie urządzeń powinno być równe, oczyszczone z ostrych przedmiotów (kamienie, szkła, wystające przedmioty), które mogłyby uszkodzić urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu bawiących się imprezowiczów (najlepiej trawiaste).

Teren (powierzchnia) gdzie ustawione ma być urządzenie lub urządzenia powinien być odpowiednio większy od rozmiarów urządzenia (miejsce na szatnie i wejście, oraz dla innych uczestników), mogą w pobliżu rosnąć drzewa, urządzenia jednak trzeba zabezpieczyć przed silnym wiatrem (poprzez wbite pale w podłoże, przywiązanie do drzew, słupów itp.).

Najlepiej, aby w pobliżu był dostęp do źródła napięcia jednofazowego 230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C10 lub B16 (przynajmniej 2 kW/ 230V/16A) lub kilku źródeł (w zależności od ilości planowanych urządzeń).

Read more...

Jakie warunki trzeba spełnić aby zamówić usługę rekreacyjną w firmie FANTASY?

Zamówienie usługi w naszej firmie jest bardzo proste. Należy mieć zaplanowany termin imprezy, przeprowadzić z nami korespondencje podając pełne dane dotyczące zamówienia usługi, (jakie urządzenie lub urządzenia, miejsce-jak dojechać, data, godziny usługi, przewidywana ilość uczestników ich wiek itd.).

W celu zamówienia usługi należy wypełnić formularz zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi dane podmiotu zamawiającego (dokumenty firmy: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, NIP i REGON – oświadczenie do wystawienia faktury za usługę bez podpisu odbiorcy, oraz podać niezbędne dane do wystawienia dokumentu sprzedaży i wskazać formę płatności) oraz spełnić OGÓLNE WARUNKI UMOWY zwane OWU.

Wpłacenie ZADATKU poprzez dokonanie przelewu bankowego na dokument sprzedaży wystawiony na zasadzie PRO FORMA, (w kwocie 50% brutto zamawianej usługi) oraz podpisanie i odesłanie do nas umowy jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia przez naszą firmę.

Z wręczeniem zadatku wiążą się skutki zarówno dla wręczającego, jak i otrzymującego zadatek. Celem zadatku jest zabezpieczenie wykonania umowy przez każdą ze stron.

Wpłacony zadatek daje zleceniodawcy gwarancję wykonania zamówionej usługi w terminie.

Następnie w odpowiedzi na zamówienie prześlemy umowę usługi, gdzie będą zawarte wszystkie niezbędne szczegóły usługi.

Read more...