Jakie warunki trzeba spełnić aby zamówić usługę rekreacyjną w firmie FANTASY?

Zamówienie usługi w naszej firmie jest bardzo proste. Należy mieć zaplanowany termin imprezy, przeprowadzić z nami korespondencje podając pełne dane dotyczące zamówienia usługi, (jakie urządzenie lub urządzenia, miejsce-jak dojechać, data, godziny usługi, przewidywana ilość uczestników ich wiek itd.).

W celu zamówienia usługi należy wypełnić formularz zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi dane podmiotu zamawiającego (dokumenty firmy: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, NIP i REGON – oświadczenie do wystawienia faktury za usługę bez podpisu odbiorcy, oraz podać niezbędne dane do wystawienia dokumentu sprzedaży i wskazać formę płatności) oraz spełnić OGÓLNE WARUNKI UMOWY zwane OWU.

Wpłacenie ZADATKU poprzez dokonanie przelewu bankowego na dokument sprzedaży wystawiony na zasadzie PRO FORMA, (w kwocie 50% brutto zamawianej usługi) oraz podpisanie i odesłanie do nas umowy jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia przez naszą firmę.

Z wręczeniem zadatku wiążą się skutki zarówno dla wręczającego, jak i otrzymującego zadatek. Celem zadatku jest zabezpieczenie wykonania umowy przez każdą ze stron.

Wpłacony zadatek daje zleceniodawcy gwarancję wykonania zamówionej usługi w terminie.

Następnie w odpowiedzi na zamówienie prześlemy umowę usługi, gdzie będą zawarte wszystkie niezbędne szczegóły usługi.